ഈ എണ്ണ നിങ്ങളുടെ മുടി നീളത്തില്‍ വളര്‍ത്തികൊണ്ടേയിരിക്കും കട്ട്‌ ചെയ്യാതെ തരമില്ല Hair Grow Fast

Author channel sasi annan   2 мес. назад
16,179 views

113 Like   13 Dislike

മുടി കൊഴിച്ചില്‍ ഉള്ളവർ തീർച്ചയായും കാണുക മുടി കൊഴിച്ച...

Hair Oil - https://youtu.be/p9FkFPFS25Y

2 നിമിഷത്തില്‍ നരച്ച മുടിയെ എന്നന്നേക്കുമായി കറുപ്പാക്...

Home remedies to solve premature greying of hair..! Premature graying of hair is nowadays a common issue in our society. People use many artificial ways to color their hair black. But there are some home remedies to cure this issue. Mix Wheat powder with ginger and one spoon of honey and apply this mix to your hair. Within one week you can see how your hair gets its black color back. The mixture of lemon juice and coconut oil will do the same as well. Apply this to your hair and massage it will. It will remove dandruff as well. The henna powder also can be used to cure this issue. The paste made from henna powder can be used to apply to your hair. Another method is to use Indian Gooseberry. Take a piece of Indian Gooseberry and make it dry. Then add some oil to it and heat it. Then massage your hair using this mixture, which will give your hair black and it will also make your hair strong. Mix buttermilk and curry leaves and make a paste out of it. Then add it to the water with which you wash your hair. You will see great results within a week. Massaging your hair using Carrot Oil, washing hair with water in which fenugreek is added, massaging hair using Ghee, washing hair using curd in which pepper power is added, massaging hair with black tea in which salt is added etc also will help in this regard.

Hair growth tips in malayalam|മുടി വളരാൻ ഇവ കഴിക്കൂ||മുടി വളരാൻ||foods for hair growth

Follow me on facebook: https://www.facebook.com/priya.jayanarvind Foods for healthy hair growth...malayalam beauty tips channel

നിങ്ങളുടെ ഏത് ആഗ്രഹവും സാദിക്കാന്‍ ഒരു മാര്‍ഗം||THIS WILL CHANGE YOU...

നിങ്ങളുടെ ഏത് ആഗ്രഹവും സാദിക്കാന്‍ ഒരു മാര്‍ഗം||THIS WILL CHANGE YOUR LIFE ||JOBY VAYALUNKAL-YOUTUBE- 1-https://www.youtube.com/channel/UCtRlkJxJGEROPLXZeWOR5Mw -YOUTUBE 2-https://www.youtube.com/channel/UC2oKRDF2e48eYQh7zF1b9QQ - FACEBOOK PAGE- https://www.facebook.com/jobyvayalunkalofficial1/ WEBSITE- Download- -Website-http://www.jobyvayalunkal.co.uk/ GOOGLE PLUS-https://plus.google.com/u/0/+JOBYVAYALUNL -DISSIMILAR -THIS VIDEO ONLY FOR EDUCATION- INFORMATION AND ENTERTAINMENT ONLY!! DISCLAIMER:We are not promoting any of the company brand products, all the products just for the video purpose only.and all products parched by own money. --- These contents or videos are only intended for educational purpose only. We have not licensed professionals or a medical practitioner so always consult with your professional consultants or doctor in case you need. you should not use this information to diagnose or treat any health problem please consult a doctor with any question or concern you might have. This channel doesn't take any responsibility for any harm, side-effects, illness or any problems caused due to use of our content, all these videos only for entertainment or educational only --

അറഫാ ദിവസം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

കൂടുതൽ ഇസ്ലാമിക അറിവുകൾക്ക് ഈ ചാനൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അറിവുകൾ പകർന്ന് നൽകുന്നതും ഒരു സ്വദഖയാണ് ഈ പ്രഭാഷണം മറ്റുള്ളവരിലേക്കും എത്തിച്ചുകൊടുക്കുക More Islamic Speech:- *അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് അള്ളാഹു നൽകുന്ന 6 തരം പ്രയാസങ്ങൾ https://youtu.be/-opPJFxtKF8 ഈ സൂറത്ത് ഓതിയാൽ 50 വർഷം ചെയ്തപാപങ്ങൾ പൊറുക്കപെടും https://youtu.be/8otmUm7pgA8 *ഈ സൂറത്ത് ഓതിയാൽ സമ്പത്ത് വർധിക്കുകയും വീട്ടിൽ ദാരിദ്രം ഇല്ലാതാക്കുകയും ചെയ്യും https://youtu.be/hRE73y9S6tc *നമുക്ക് പാടില്ലാത്ത 4 പ്രയോഗങ്ങൾ | Usthad Simsarul Haq Hudavi Speech Malayalam https://youtu.be/qOYKfzBupHI *പ്രയാസങ്ങൾ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർ 111 തവണ ചെല്ലേണ്ട ദിക്ർ | Islamic Speech Malayalam https://youtu.be/MhOhD0PURT8 * രാവിലെ ഈ സ്വലാത്ത് ചെല്ലിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രയാസവും ഉണ്ടാകില്ല | Islamic Speech Malayalam https://youtu.be/-toK9vFbztQ * ഇഷാഹ് നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം ഈ ദിക്ർ ചെല്ലാൻ കഴിഞ്ഞാൽ | Islamic Speech Malayalam https://youtu.be/2Gy-lirdPC4 * ഒരു ദിവസം 10 പ്രാവശ്യം ഈ ചെറിയ സൂറത്ത് ഓതാൻ കഴിഞ്ഞാൽ https://youtu.be/CakmS38J1vQ * നമുക്ക് സ്വർഗം ലഭിക്കാൻ ഒരു ചെറിയ അമൽ | ISLAMIC SPEECH MALAYALAM https://youtu.be/bpgB0xJHRJ4 * ഈ ദിക്ർ ചൊല്ലി ദുആ ചെയ്‌താൽ ദുആക്ക് ഉത്തരം കിട്ടും https://youtu.be/R6_8d-0NZIg Mostly Uploaded Video's Audio's - malayalam latest speech., ahammed kabeer new, noushad baqavi new, latest malayalam speech in islam, simsarul haq hudavi new, islamic speech in malayalam, simsarul haq hudavi speech, simsarul haq class, malayalam latest speech, malayalam quran, ahamed kabeer speech, lattest islamic speech, malayalam islamic speech, simsarul haq hudavi,Khaleel hudavi speech,Sirajudheen al qasimi speech,Musthafa hudavi speech,Perod usthad speech,Farooq naeemi speech,Shameer darimi kollam speech

Traditional methods to make your hair grow fast..!

It is not that easy to make your hair grow fast. At first, we have to stop hair fall, remove dandruff and make your hair healthy. There are certain traditional methods to do it. Oil massage is one of the best ways to make your hair healthy and make it grow fast. But to do it, we have to make natural oil which can be used without any side effects.

We can make oil using Shallot, Curry leaves and Hibiscus flowers. To make this oil, at first take Shallot and peel of its skin. Then make it a paste using a mixer grinder. Then take the curry leaves and make a paste out of it as well. At first, heat the shallot paste and later add the curry leaves paste to it. After heating it for some time, add the coconut oil to this mix and boil this mix using mild heat. Later, when it becomes cold, you can filter the oil out and use it to massage your hair.

Let's talk about one more method. Take half cup of henna powder, 2 tablespoons of Indian Gooseberry Powder, and some lukewarm water. Mix all of these and keep it for 12 hours. Then apply this mix on your hair and after keeping thee for 2 hours, wash it way using a shampoo. These methods will give your hair good color and make your hair healthy.

Comments for video:

Similar video