ปลูกข้าวโพดหวานอย่างไร ได้กำไรสูงสุด

Author channel บริษัท โซตัส อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด   5 год. назад
282,839 views

529 Like   72 Dislike

สยามคูโบต้าตอนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

สาระคดีสั้น ชุด ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ตอน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

เคล็ดลับการปลูกข้าวโพดหวานแบบถี่แต่ฝักเยอะ ฝักโต

ติดตามผลการปลูกข้าวโพดหวานด้วยระบบสายน้ำหยดว่าการปลูกข้าวโพดบบถี่จะให้ผลผลิตมีคุณภาพหรือไม่

สุดง่าย!! ปลูกข้าวโพดหวานให้โตเร็วด้วยระบบสายน้ำหยด

วิธีปลูกข้าวโพดหวาน

สุดยอดกับวิธีการปลูกข้าวโพดให้สวยผลผลิตเยอะ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ คนปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (11/11)

สื่อเรียนรู้เพื่อการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรภายใต้โครงการบูรณาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินด้านการเกษตร (What2Grow)

www.sotus.co.th

Comments for video:

Similar video