ปลูกข้าวโพดให้รวย 3 ฝัก 2ตันต่อ ไร่โดย คุณ จิระชัย พุทธวงค์

Author channel พิทักษ์ พูลเจริญศิลป์   2 год. назад
33,806 views

134 Like   27 Dislike

สยามคูโบต้าตอนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

สาระคดีสั้น ชุด ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ตอน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ คนปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (11/11)

สื่อเรียนรู้เพื่อการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรภายใต้โครงการบูรณาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินด้านการเกษตร (What2Grow)

วิธีการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในนาข้าว

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ตลาดมีความต้องการเพิ่มมากขึ้นทุกปี ดังนั้นการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนาจึงเป็นการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรอีกทางหนึ่ง การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา ช่วงเวลาปลูกที่เหมาะสม เริ่มปลูกได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม

พันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (3/11)

สื่อเรียนรู้เพื่อการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรภายใต้โครงการบูรณาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินด้านการเกษตร (What2Grow)

ปลูกข้าวโพดแบบยกร่อง vs แบบไม่ยกร่อง อันไหนดีกว่า? สวน...

ปลูกข้าวโพดแบบยกร่อง vs แบบไม่ยกร่อง อันไหนดีกว่า? สวนลุงเฉลิมพีรี | ป้อมซังเกษตรสร้างชีวิต

เทคนิคให้เกษตกรไทยปลูกข้าวโพดให้รวย 3 ฝัก 2ตันต่อ ไร่โดย คุณ จิระชัย พุทธวงค์ ประธานบริษัท อินเตอร์ อโกร เทค (ประเทศไทย) จำกัด Credit By อ.พิทักษ์ พูลเจริญศิลป์ จำกัด สอบถามรายละเอียดฟรี : โทร 0804411950 Line : oakpitak
E-mail : n242903@hotmail.com
facebook : Pitak Pooljareansin
Fanpage : J&C PL OPP
web : http://opp.jc-ss.com/register.html
Line : oakpitak

Comments for video:

Similar video