ปลูกข้าวโพดให้รวย 3 ฝัก 2ตันต่อ ไร่โดย คุณ จิระชัย พุทธวงค์

Author channel พิทักษ์ พูลเจริญศิลป์   2 год. назад
29,268 views

107 Like   25 Dislike

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ คนปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (11/11)

สื่อเรียนรู้เพื่อการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรภายใต้โครงการบูรณาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินด้านการเกษตร (What2Grow)

ใช้น็อต กำจัดวัชพืชในนาข้าว

ง่ายๆ ประหยัด แค่น็อตก็ปราบวัชพืชได้แล้ว

ผานทำรุ่นข้าวโพด พรเจริญ ช่างคิด 085-373-3468, 081-947-6398, 06-4969-6239

คือผานที่ใส่ปุ๋ยและพรวนดิน หลังหยอดข้าวโพดแล้ว 15 ถึง 20 วัน ประโยชน์ของการทำรุ่นคือ 1.เพิ่มธาตุอาหารให้แก่ข้าวโพด ทำให้ต้นข้าวโพดเจริญเติบโตได้ดี 2.กำจัดหญ้า และทำให้ดินร่วนซุย 3.เพื่อเพิ่มผลผลิต สนใจติดต่อ พรเจริญ ช่างคิด อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี โทร036-267642 0853733468

การปลูกข้าวโพดหวาน

วิธีเพาะเมล็ดแอปเปิ้ลจากลูกแอปเปิ้ล ลองปลูกต้นแอปเ...

เพาะเมล็ดแอปเปิ้ล ปลูกต้นแอปเปิ้ล

เทคนิคให้เกษตกรไทยปลูกข้าวโพดให้รวย 3 ฝัก 2ตันต่อ ไร่โดย คุณ จิระชัย พุทธวงค์ ประธานบริษัท อินเตอร์ อโกร เทค (ประเทศไทย) จำกัด Credit By อ.พิทักษ์ พูลเจริญศิลป์ จำกัด สอบถามรายละเอียดฟรี : โทร 0804411950 Line : oakpitak
E-mail : n242903@hotmail.com
facebook : Pitak Pooljareansin
Fanpage : J&C PL OPP
web : http://opp.jc-ss.com/register.html
Line : oakpitak

Comments for video:

Similar video