மின்சாரத்தை முதலில் கண்டறிந்த அகத்தியர் l Rishi AGASTYA invented battery

Author channel Mk Tamil   3 мес. назад
1,071 views

30 Like   1 Dislike

Agathiyar | Tamil Movie | Scenes | Clips | Comedy | Songs | Seergazhi Govindarajan

Agathiyar Tamil Movie Directed by: A.P.Nagarajan Music: Kunnakudi Vaidyanathan Star Cast: Seergazhi Govindarajan, AVM Rajan, T.R.Mahalingam, Sivakumar, Baby Sridevi & others Agathiyar was the first to write a treatise on Tamil grammar. This movie depicts few episodes in the life of the great sage Agathiyar (played by Seergazhi Govindarajan). Due to the congregation of all the three world people at the wedding of Lord Shiva (AVM Rajan) there was an imbalance leading to a tilt. To balance the tilt the Lord sends Agathiyar to the southern part of the country. The Lord also promises Agathiyar that he would appear before him whenever he wishes to see him. Thus Agathiyar sets his journey southwards to restore world's equilibrium. The picture narrates his journey southward. Watch Tamil Movies Comedy Collections: https://www.herotalkies.com/search/comedy-collections

How Agastya Muni Spread Yoga Across Ancient India | Sadhguru

Sadhguru looks at how Agastya Muni, one of the Saptarishis - the first seven disciples of Adiyogi - took the yogic sciences across the Indian subcontinent. This happened over 15,000 years ago. Sadhguru also explains that this seeking for ultimate liberation became such an integral part of the culture, and it is still alive today. This technology is present in every aspect of Indian culture, which people are unknowingly practicing. Free Yoga Tools For Transformation at http://isha.sadhguru.org/5-min-practices/ Subscribe to our channel here: http://isha.co/2ebiGKm Yogi, mystic and visionary, Sadhguru is a spiritual master with a difference. An arresting blend of profundity and pragmatism, his life and work serves as a reminder that yoga is a contemporary science, vitally relevant to our times. More Videos & Blogs on Website http://www.isha.sadhguru.org Free Guided Meditation by Sadhguru at http://www.ishafoundation.org/Ishakriya Official Facebook Page of Sadhguru https://www.facebook.com/sadhguru Official Twitter Profile of Sadhguru https://twitter.com/SadhguruJV Download Sadhguru App 📲 http://onelink.to/sadhguru__app

கர்மா? கர்ம வினை? கர்ம நிவர்த்தி ? அகத்தியர் பாடல் விளக்க...

This Video is about Karma in Tamil and Karma Vinai/Karma Palan on human beings. கர்மா? கர்ம வினை? கர்ம நிவர்த்தி ? அகத்தியர் பாடல் விளக்கம்!! யோகி சர்வானந்தர் Yogi Sarvanandar has simplified the Agathiyar Kanma Kandam 300 songs on Karma with ease so that even a layman can understand the meaning and effects of Karma. You can meet Yogi Sarvanandar directly at his place at Woraiyur, Trichy. You can contact his assistant at 9551919161 for an appointment.

ஸ்ரீரங்கம் கோவில் புதைந்த வரலாறு | History of Srirangam temple in tamil | Cholar varalaru | ...

ANS 24/7 TAMIL , Cholar varalaru , The cholar varalru in tamil details | Cholar history in tamil | சோழர் வரலாறு| ஸ்ரீரங்கம் கோவிலை கட்டியது தர்மவர்மன் என்னும் சோழமன்னனாக அறியப்படுகிறது | ஸ்ரீரங்கம் கோவில் தல வரலாறு | தர்மவர்மன் | The history of Srirangam temple is buried in the soil in tamil full details who was the king of Srirangam temple thiruvarangam is a hindu temple Ranganathaswamy temple srirangam dedicated to Rangantha Thiruchirapalli city in srirangam temple Tamilnadu | Srirangam kovil varalaru

How to make a mini Hydrogen Generator / TUTORIAL

How to make a hydrogen generator? Water to Fuel Converter ? By means of electrical influence using simple water one can get gas, and gather in into a special container and use this gas (hydrogen) for power supply of engines or other appliances. We will make a hydrogen generator! I suggest to make a hydrogen generator at home! Watching video tutorial you know how to make a hydrogen generator at home, we just need to find a way to use gas we got from hydrogen! FB: https://www.facebook.com/romanursuhack INSTAGRAM: https://instagram.com/romanursu Main channel: http://www.youtube.com/user/romanursuhack ___ Welcome to my channel Roman UrsuHack where you will learn how to make hand made crafts, New Year crafts, presents, toys, Halloween scares. The main thing is that one can make it at home and with one's own hands. You are interested in handiwork, craft or you just have nothing to do, haven't you? You have found the channel you really need. Here you can find lots of crafts, hand made items, and the main thing is that they all made of make-shifts and at the lowest cost!

மின்சாரத்தை முதலில் கண்டறிந்த அகத்தியர் l Rishi AGASTYA invented battery

கண்ணகியின் சோக வரலாறு
https://youtu.be/jO8VtdGbC6E

திருவண்ணாமலை தல வரலாறு
https://youtu.be/1vdHpKPcbps

ஜக்கம்மா வரலாறு
https://youtu.be/1B9ICXd5UKU

ஐயப்பன் வரலாறு
https://youtu.be/hFwR_9y4I8Y

Music credits -

Alan Walker - Fade [NCS Release] - https://youtu.be/bM7SZ5SBzyY

சுமார் 9000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னரே மின்சாரத்தை கண்டறிந்தார் அகத்தியர் சித்தர்
தண்ணீரில் இருந்து ஹைட்ரஜனைப் பிறித்து எடுத்தால் மாபெரும் சக்தியை நாம் பெறலாம். அவ்வாறு பெறப்பட்ட சக்தியை மித்ரவருண சக்தி என்கிறார் அகத்தியர்.

Agastya was a Tamil/Vedic Siddhar or sage. Agastya and his clan are also generally credited with uncovering many mantras of the Rig Veda, the earliest and most revered Hindu scripture, in the sense of first having the mantras revealed in his mind by the Supreme Brahman. 

Agastya is also the author of Agastya Samhita. The word is also written as Agasti and Agathiyar. A-ga means a mountain, Asti, thrower. Also a name of Shiva. Agastya the Muni, was born of both Gods, Mitra and Varuna, from Urvashi.

The ancient text of Agastya Samhita describes the method of making electric battery, and that water can be split into oxygen and hydrogen.Modern battery cell resembles Agastya’s method of generating electricity.

Comments for video: