પાણી : કેટલું, ક્યારે, કેવું, કેમ પીવું? | Drinking Water Tips | Summer Special

Author channel Fun for Gujaratis   6 мес. назад
399,343 views

3,288 Like   596 Dislike

શરીરમાં ફેલાતા ઝેરથી બચવાના 7 ઉપાયો | How to Detox body? | Dr. R S Sharma |

Our bodies are filled with toxins due to consumption of fast food, unhealthy lifestyle, and our addiction to mobiles. Cleansing your body from inside out is thus important to detox our body. This video speaks about all the foods that will help in detoxify your body from toxins. All the points are made by Dr. R S Sharma who is VC of MP Medical University,Jabalpur. We thank Dr. R S Sharma for sharing the effective ways to naturally detox and cleanse our body. Do Like, Share and Subscribe our Fun for Gujaratis Channel for such great content!

શું તમે ચામડીના રોગોથી પીડાવ છો? સરળ, ઘરેલુ અને રામબાણ ઈલ...

Home remedies are the perfect solutions for all kinds of skin problems/ diseases. Check out the video to cure common skin problems like acne, eczema, psoriasis, moles, rosacea, pimple, wrinkles, dark circles, groin rash, infections, etc. The solution will help to cure skin problems naturally. શું તમે ચામડીના રોગોથી પીડાવ છો? સરળ, ઘરેલુ અને રામબાણ ઈલાજ

એસિડિટી થવાના કારણો તથા ઘરેલું ઉપચાર

એસિડિટી વિરુદ્ધ આહારથી થતો રોગ છે,અનિયમિત જીવન વ્યવસ્થા તથા ખાણીપીણીને કારણે આ રોગ થાય છે.

કુટુંબને ભૂલનાર દુનિયાના 9 ધનપતિઓ ભૂંડેહાલ મર્યા હતા | અમ...

In 1923, nine of the wealthiest people in the world met at Chicago's Edgewater Beach Hotel. Their combined wealth, it is estimated, exceeded the wealth of the Government of the United States at that time. These men certainly knew how to make a living and accumulate wealth.  Attending the meeting were the following men: 1. The President of the largest steel company, 2. The President of the largest utility company, 3. The President of the largest gas company, 4. The President of the New York Stock Exchange, 5. The President of the Bank of International Settlements, 6. The greatest wheat speculator, 7. The greatest bear on Wall Street, 8. A member of President Harding's cabinet. 9. The head of the World's greatest monopoly That's a pretty impressive line-up of people by anyone's yardstick.  Yet, let’s examine what happened to them 25 years later: 1. The President of the then largest steel company  (Bethlehem Steel Corp), Charles M Schwab  lived on borrowed capital for five years before  he died bankrupt. 2. The President of the largest utility company,  Samuel Insull, died penniless! 3. The President of the then largest gas company,  Howard Hubson, went insane. 4. The then President of the New York Stock Exchange,  Richard Whitney, was sent to jail. 5. The President of the Bank of International Settlement,  Leon Fraser, committed suicide. 6. One of the greatest commodity traders (Wheat Speculator) , Arthur Cutten, died insolvent. 7. The greatest “bear” on Wall Street, Jesse Livermore  committed suicide. 8. The member of the US President’s Cabinet (the member of President Harding's cabinet), Albert Fall,  was pardoned from jail just to be able to go home and die in peace. 9. The President of the then world’s greatest monopoly, Ivar Krueger, committed suicide. Check out the life lessons one can learn from these 9 people in Fun for Gujaratis Narration.

रात मे ये सफेद बालो पर लगालो सुबह तक बाल इतने काले होगे कि 7...

how to get natural black hair safed baal ko kala karne ka tarika

Fun for Gujaratis is back with summer special health-related video and this time it is about Drinking water tips. All the questions like: How much water should I drink? What are the Benefits of drinking water? What are the benefits of drinking water in the morning/empty stomach? What is the right way of drinking water? How to drink water standing or sitting? What is drinking water chart/schedule/timetable? When to drink water after meal? How to drink water correctly?
Do like, share and subscribe if you like our work. Thank you!

Comments for video:

Similar video