ปลูกข้าวโพดแบบยกร่อง vs แบบไม่ยกร่อง อันไหนดีกว่า? สวนลุงเฉลิมพีรี | ป้อมซังเกษตรสร้างชีวิต

Author channel ป้อมซังเกษตรสร้างชีวิต   8 мес. назад
43,388 views

164 Like   13 Dislike

เครื่องปลูกข้าวโพดร่องคู่ เหมาะกับระบบน้ำหยด ที่สวน...

เครื่องปลูกข้าวโพดร่องคู่ เหมาะกับระบบน้ำหยด ที่สวนลุงเฉลิมพีรี ป้อมซัง เกษตรสร้างชีวิต

เครื่องมือ หยอดข้าวโพด มือเดียวก็ใช้ได้

เครื่องมือ หยอดข้าวโพด มือเดียวก็ใช้ได้ ติดตามงาน DIY อื่นๆ https://goo.gl/gphqmP Facebook Fanpage https://goo.gl/EVHxHh Facebook ส่่วนตัว https://goo.gl/xLPEZy #ข้าวโพด #เกษตร #massdiy

ดินทราย Vs ดินร่วน ปลูกข้าวโพดเมล็ดพันธุ์ นครสวรรค์3 สว...

ดินทราย Vs ดินร่วน ปลูกข้าวโพดเมล็ดพันธุ์ นครสวรรค์3 สวนลุงเฉลิมพีรี | ป้อมซังเกษตรสร้างชีวิต

Large Scale Corn Production

Survival skills: Baby corn grilled on clay for food - Woman cooking baby corn eating delicious

Hi, this video I want to show you about: Baby corn grilled on clay for food - Woman cooking baby corn eating delicious Sorry for failing to respond to comments from some viewers. Also, please apologize to the audience for any mistakes of the video or errors in accidental descriptions. Hope you enjoy with my videos and Subscribe my channel (https://www.youtube.com/channel/UCH1m9o_Vw0b4phQfww3NQRw) Thank you for watching Please Good Luck every time More video: - Finding chicken In the woods & grilled for food: https://youtu.be/i2w38X5CO8s - Find crickets In the ground & grilled for food : https://youtu.be/PDIAhXTITlo - Fried big fish on clay for food at river flow: https://youtu.be/a6C_EDRjqh0 - Find insects on tree & fried on clay for food: https://youtu.be/fQt6_Y6lTFU - Burnt shrimp in watermelon for food: https://youtu.be/OMRg3tK6WWU - Find Worms on tree & grilled in clay for food: https://youtu.be/EE3WOD7ro0s - Snake fish soup in the clay for food: https://youtu.be/sAPCZQpJPlY - Finding birds & grilled for food: https://youtu.be/bZSusgOfyQc - Finding catch frog in water & cook on the clay: https://youtu.be/W-BrQB-IOTI - Finding catch insects in water Grilled for food: https://youtu.be/uwiWr8Q5PLI - Steam snail on clay for food near river flow: https://youtu.be/cS1GBfonP8U - Catch centipede and grilled on clay for food: https://youtu.be/EjMCovae9VM

ปลูกข้าวโพดแบบยกร่อง vs แบบไม่ยกร่อง อันไหนดีกว่า? สวนลุงเฉลิมพีรี | ป้อมซังเกษตรสร้างชีวิต

Comments for video:

Similar video