[รีวิว]ปืนnerf mega magnus

Author channel Kanchanit Fujioka   4 мес. назад
100 views

1 Like   0 Dislike

Rob-Andre's and Will-Haik's Nerf Extinguisher, DreadShot and Wave Warrior Blasters!

Robert-Andre William-Haik and their cousin, Shahanik unbox the Nerf Super Soaker Extinguisher, Nerf Super Soaker Rebelle Wave Warrior and the Nerf Super Soaker Dreadshot Blaster!

Nerf War(Sinchai2549 & LodChongTvZ Ch)Round 1(Thai/ไทย)

Sinchai2549 Battle With LodChongTvZ Ch -Round 1

ทศลองเอาปืน เนิร์ฟ rival ไปยิงขวดนํ้าที่ใส่นํ้าจะลมไหม้...

อยากให้ผมทําอะไรสามารถคอมเม้นได้นะครับ

Nerf Super Soaker Microburst 2 Review

A review of the Nerf Super Soaker Microburst 2. This blaster holds 10 fl oz and can shoot up to 33 feet. This is a pump action gun and is a bigger more powerful version of its original model. Subscribe for more Super Soaker and all the latest Super Soaker news.

Modified Nerf Mega Magnus Clip Fed

Modified with centurion magazine. I removed the stock internal magazine and replaced it with the box magazine from a Nerf Centurion. It is not designed to be removable. There is not enough room to accommodate the full Centurion magazine.

Comments for video:

Similar video