สุดยอดกับวิธีการปลูกข้าวโพดให้สวยผลผลิตเยอะ

Author channel PAKORN BUAYAM   11 мес. назад
96,974 views

324 Like   31 Dislike

ปลูกข้าวโพด 1 ไร่ ให้ได้ผลผลิตมากกว่า 1 ตัน เขาทำอย่างไ...

คลิปวีดีโอแนะนำวิธีเตรียมดินปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 1 ไร่ ให้ได้ผลผลิตมากกว่า 1 ตัน ลองทำดูนะครับ

สุดง่าย!! ปลูกข้าวโพดหวานให้โตเร็วด้วยระบบสายน้ำหยด

วิธีปลูกข้าวโพดหวาน

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ คนปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (11/11)

สื่อเรียนรู้เพื่อการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรภายใต้โครงการบูรณาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินด้านการเกษตร (What2Grow)

ปลูกข้าวโพดหวานอย่างไร ได้กำไรสูงสุด

www.sotus.co.th

การให้น้ำ [ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์] (7/11)

สื่อเรียนรู้เพื่อการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรภายใต้โครงการบูรณาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินด้านการเกษตร (What2Grow)

Comments for video:

Similar video