விநாயகர் சிலைகளை ஆற்றில் கரைப்பது ஏன் தெரியுமா ? Why Lord Ganesha idol is immersed in Water ?

Author channel Mk Tamil   1 мес. назад
1,346 views

19 Like   2 Dislike

விநாயகர் சதுர்த்தி வரலாறு!

Website: www.britaintamil.com Email: media@britaintamil.com for Advert: advert@britaintamil.com Facebook: https://www.facebook.com/Britain-Tamil-Bhakthi-1948365568715043/ Twitter: https://twitter.com/btamilbbhakthi

சிவன் தன் தந்தை பற்றி கூறிய கதை உங்களுக்கு தெரியுமா?

சிவன் தன் தந்தை பற்றி கூறிய கதை உங்களுக்கு தெரியுமா?

புத்தர் விநாயகரான கதை | Thenpulathar | கடவுளார் கதைகள் | The story of Buddha become...

விநாயகர் பிறப்பு பற்றி 18 ஆன்மீக கதைகள் பிள்ளையார் புராணத்தில் கூறப்படுகின்றன. குப்தர் காலத்திற்கு முன்னர் பிள்ளையார் சிலைகளில்லை. 6 ம் நூற்றாண்டுக்கு முன் தமிழ்நாட்டில் பிள்ளையார் வழிபாடில்லை. எந்த ஒரு கடவுளாக இருந்தாலும் மேல் நிலை தெய்வங்கள், பரிவார தெய்வங்கள். நாட்டர் தெய்வங்கள் என்று ஏதாவது ஒரு பிரிவினரால் வணங்கப் பெறும். வைதீக முதல் நாட்டர் தெய்வங்கள் வரை ஒரு சேர ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட தெய்வம் விநாயகர். புத்தர் விநாயகரான கதையை வரலாற்று துணையுடன் அறியும் முயற்சி இந்தக் காணொளிகள். பௌத்தம் நமக்கு கொடுத்த கொடை தான் இந்த விநாயகர் என்பதை நம் இலக்கியங்களின் வழியே புரிந்து கொள்ளலாம். வைதீகமும் , பக்தி இயக்கங்களும் இதுபோல் பல தெய்வங்களை தன்னுள் கரைத்துள்ளது. சரித்திர தேர்ச்சி கொள்ள தென்புலத்தார் Channel க்கு Subscribe செய்யுங்கள். Share , Like , Comment தென்புலத்தார் Channel Facebook https://www.facebook.com/Thenpulathar Blogger In https://www.Thenpulathar.blogspot.com Twiter Page In https://www.twiter.com/Thenpulathar சரித்திர தேர்ச்சி கொள்ள தென்புலத்தார் Channel க்கு Subscribe செய்யுங்கள். Share , Like , Comment தென்புலத்தார் Channel Facebook https://www.facebook.com/Thenpulathar

Test your mindset about life in Tamil | Short story | Psychology

Do you know how do you see your future?, Do you know what is your mindset about life right now? Watch the video :) Source: https://www.learning-mind.com/the-castle-an-impressive-test-that-will-say-much-about-your-personality/ ❤ Connect with me ❤ Facebook: https://www.facebook.com/mkmadhank Instagram: https://www.instagram.com/mkmadhank Twitter: https://twitter.com/mkmadhank Music Credits: https://www.youtube.com/user/DiEvantile Disclaimer: The views and opinions expressed in this presentation are strictly my own and not those of any people, institutions or organizations that I may or may not be related with unless stated explicitly. Also, my thoughts and opinions change from time to time as I come to learn more and develop my understanding about the things and issues that I am presenting about. This presentation just provides a snapshot of the knowledge, views and opinions that I hold to particular point of time and these might most probably change over a period of time. I reserve the right to evolve my knowledge, thoughts and viewpoints over time and to change them without assigning any reason.

Making of Ganesha/Ganpati and painting of eyes

••Thanks to - Mangalmurti Art Wholesalers and Retailers. ••Location-Pachwad, Tel-Wai, Dist-Satara, Maharashtra Ganesh festival is biggest festival and celebrate in all over india. In this festival sculpture of lord ganesha is install in home and also in public group. Sculpture of ganesha is made from clay, shaadu clay, plaster of Paris etc. In this video making of ganesha is shown from casting to the painting. The procedure for making ganesh murti are casting, touching, polishing, painting etc. The best part of the video is to watch painting of eyes of ganpati. Thank you...

விநாயகர் சிலைகளை ஆற்றில் கரைப்பது ஏன் தெரியுமா ? Why Lord Ganesha idol is immersed in Water ?

Music by BENSOUND http://www.bensound.com/royalty-free-... Creative Commons — Attribution 3.0 Unported— CC BY 3.0 http://creativecommons.org/licenses/b... Music promoted by Audio Library https://youtu.be/e7T8oFqUG6s

விநாயகருக்கு எலி வாகனமான கதை தெரியுமா?
https://youtu.be/TpG4WhTqw-k

விநாயகர் சதுர்த்தியன்று சந்திரனை ஏன் பார்க்கக் கூடாது
https://youtu.be/0-rd9mHM1pw

விநாயருக்கு தோப்புக்கரணம் போடுவது ஏன் தெரியுமா?
https://youtu.be/NaX1ttBKdEw

Comments for video:

Similar video